Moje filozofie

Všestrannost

Lidské tělo potřebuje různé aktivity, rychlé i pomalé, kardiotrénink, silový trénink, strečink, nácvik koordinace i psychickou relaxaci.

 

Zdravé, účinné a přirozené cvičení

Všechny prováděné cviky a pohyby by měly být zdravé, účinné a také cílené za účelem odstranění konkrétních nedostatků. Cvičení i zátěž mají být přirozené, podporovat správné držení těla, nejde se do extrémních zátěží ani rozsahů pohybu, nepřesahuje se fyziologický rozsah v kloubu.

Proto jsou vhodná cvičení, která využívají poznatků z fyzioterapie a trenéři, kteří spolupracují s fyzioterapeuty.

 

Vzdělávání

Důležité je nejen vzdělávání lektorů, ale i samotných klientů. Klienti by měli vědět, proč a jak cvičení správně provádět a také jaký má cvičení účinek. Samozřejmě, že nelze klienta zahltit informacemi, ale je nutné zdůraznit to, co je důležité. Lektor by pak měl být schopen prokázat, že má patřičné vzdělání.

 

Psychická pohoda

Pravidelné cvičení přináší uvolnění stresu, který je přirozenou součástí našeho života. Je však potřeba toto napětí kompenzovat dostatečným množstvím uvolnění.

 

Individuální přístup

Věnovat se lidem individuálně. V rámci možností i ve skupinových lekcích. Nabídnout konkrétním lidem třeba modifikace cviků, které jsou pro ně vhodnější z hlediska jejich problémů, tělesné kondice atd. Nabídnout jim individuální konzultace.

 

Estetika. Zdravotní (kompenzační) cvičení je pro všechny

Při dosažení správného držetí těla se klouby a svaly dostávají do ideálního postavení a napětí, veškeré cvičení se stává efektivnější a zdravější.

Správné držení těla působí samozřejmě esteticky lépe než zhrbená záda a zvednutá ramena a nácvik koordinace pak dělá naš pohyb (i v běžném životě) ladnější, přesnější a hlavně bezpečnější.

 

Core (centrum těla)

Tento princip uvádím na konec, protože se pro mě stal již samozřejmostí. Cvičení by mělo dodržovat principy správného neutrálního zakřivení páteře a snažit se jej podporovat, důraz se dává na posílení centra těla (hlubokých posturálních svalů a pánevního dna). Zkrátka každý by měl umět aktivovat své Core.

 

Mgr. Soňa Hauserová