MOJE FILOZOFIE

VŠESTRANNOST
Lidské tělo potřebuje různé aktivity, rychlé i pomalé, kardiotrénink (neboli vytrvalostní trénink), silový trénink, strečink, uvolnění, nácvik koordinace i psychickou relaxaci.
 
CORE (CENTRUM TĚLA)
Tento princip se pro mě stal již samozřejmostí. Cvičení by mělo dodržovat principy správného neutrálního zakřivení páteře a snažit se jej podporovat, důraz se dává na aktivaci centra těla (souhru hlubokých posturálních svalů, bránice a pánevního dna). Zkrátka každý by měl umět správně aktivovat své Core a v běžných žitvotních situacích jej používat. Využívám konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace podle Koláře.
 
INTELIGENTNÍ POHYB A JEHO UVĚDOMĚNÍ
Důraz na uvědomování si konkrétních pohybů a jejich správné provedení. Přeučení nesprávných stereotypů na ty správné. Pohyb by měl být efektivní a maximálně účinný. Naopak pohyby a pozice zbytečné či dokonce škodlivé by se měly z cvičení úplně vynechat.
 
VZDĚLÁVÁNÍ A AUTOTERAPIE
Důležité je nejen vzdělávání lektorů, ale i samotných klientů. Klienti by měli vědět, proč a jak cvičení správně provádět a také jaký má cvičení účinek. Lektor by pak měl být schopen prokázat, že má patřičné vzdělání. Klient by měl vědět také o možnostech autoterapie, kterou může sám na sobě provádět.
 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Věnovat se lidem co nejvíce individuálně. V rámci možností i ve skupinových lekcích. Nabídnout konkrétním lidem třeba modifikace cviků, které jsou pro ně vhodnější z hlediska jejich problémů, tělesné kondice atd. Nabídnout jim individuální konzultace.
 
ZDRAVÉ, ÚČINNÉ A PŘIROZENÉ CVIČENÍ
Všechny prováděné cviky a pohyby by měly být zdravé, účinné a také cílené za účelem odstranění konkrétních nedostatků. Cvičení i zátěž mají být přirozené, podporovat správné držení těla, nejde se do extrémních rozsahů pohybu, nepřesahuje se fyziologický rozsah v kloubu. Proto jsou vhodná cvičení, která využívají poznatků z fyzioterapie a trenéři, kteří spolupracují s fyzioterapeuty.
 
ESTETIKA - ZDRAVOTNÍ (KOMPENZAČNÍ) CVIČENÍ JE PRO VŠECHNY
Myslíte si, že jste zdraví a kompenzační lekce nepotřebujete? Omyl - nikdo z nás není na 100 procet zdravý. Při dosažení správného držetí těla se klouby a svaly dostávají do ideálního postavení a napětí, veškeré cvičení a hubnutí se stává efektivnější a zdravější.
Správné držení těla působí samozřejmě esteticky lépe než shrbená záda a zvednutá ramena a nácvik koordinace pak dělá náš pohyb ve sportu i v běžném životě přesnější a hlavně bezpečnější.
 
Mgr. Soňa Švecová Hauserová